Các vấn đề cần chú ý để soạn thảo điều khoản trọng tài trong hợp đồng thương mại

Các vấn đề cần chú ý để soạn thảo điều khoản trọng tài trong hợp đồng thương mại

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, hợp đồng thương mại đóng vai trò then chốt trong việc điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào quá trình thực hiện hợp đồng cũng diễn ra suôn sẻ. Tranh chấp thương mại có thể phát...
Điều khoản bảo mật thông tin trong hợp đồng

Điều khoản bảo mật thông tin trong hợp đồng

Hiện nay, có nhiều ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp yêu cầu tính bảo mật cao. Việc tiết lộ các thông tin bảo mật của doanh nghiệp có thể gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp đó. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp coi trọng điều khoản bảo mật thông tin khi ký kết Hợp đồng....
Điều khoản Giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng

Điều khoản Giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng

Trong quá trình tiếp xúc và làm việc, TNTP nhận thấy rất nhiều doanh nghiệp không chú trọng vào điều khoản Giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng. Hậu quả là các doanh nghiệp thường gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình nộp đơn khởi kiện và thụ lý vụ án. Vì vậy qua...