Mức phạt vi phạm trong Hợp đồng kinh doanh thương mại

Mức phạt vi phạm trong Hợp đồng kinh doanh thương mại

Hợp đồng là một loại văn bản pháp lý không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, để đảm bảo cho việc thực hiện đúng Hợp đồng, các doanh nghiệp thường có điều khoản về phạt vi phạm Hợp đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường không hiểu rõ...
Điều khoản Giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng

Điều khoản Giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng

Trong quá trình tiếp xúc và làm việc, TNTP nhận thấy rất nhiều doanh nghiệp không chú trọng vào điều khoản Giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng. Hậu quả là các doanh nghiệp thường gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình nộp đơn khởi kiện và thụ lý vụ án. Vì vậy qua...
Dịch vụ soạn thảo, rà soát văn bản, hợp đồng cho doanh nghiệp

Dịch vụ soạn thảo, rà soát văn bản, hợp đồng cho doanh nghiệp

Dịch vụ soạn thảo, rà soát văn bản, hợp đồng cho doanh nghiệp là dịch vụ pháp lý của công ty luật cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp một cách không thường xuyên. Theo đó, công ty luật sẽ soạn thảo hoặc rà soát văn bản, hợp đồng do doanh nghiệp cung cấp hoặc...
04 rủi ro khi ký kết Hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai

04 rủi ro khi ký kết Hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người mua trong trường hợp có tranh chấp thì các nội dung của Hợp đồng này phải đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra,...

Chat Zalo với chúng tôi