Quy định pháp luật về các trường hợp xử lý tài sản thế chấp

Quy định pháp luật về các trường hợp xử lý tài sản thế chấp

Xử lý tài sản thế chấp là một trong các căn cứ làm chấm dứt thế chấp, do đó việc xử lý tài sản thế chấp sẽ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các chủ thể trong quan hệ thế chấp cũng như các chủ thể khác có liên quan đến tài sản. Căn cứ Điều 299 BLDS 2015, việc xử...
Vai trò của Luật sư trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Vai trò của Luật sư trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Tranh chấp kinh doanh thương mại bao gồm nhiều loại mâu thuẫn và cấp độ khác nhau trong đời sống dân sự – kinh tế của mỗi quốc gia và khu vực. Thực tế, những tranh chấp này đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng lẫn phạm vi, đặc biệt ở các khu vực có tốc độ...
Lợi ích của phương pháp hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Lợi ích của phương pháp hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Trong quy luật vận hành của xã hội, tranh chấp luôn là điều khó tránh khỏi. Việc xử lý các tranh chấp không chỉ là một vấn đề phức tạp mà còn là trọng tâm của sự công bằng và ổn định xã hội. Trên thực tế, khi có tranh chấp diễn ra có rất nhiều phương pháp giải quyết...
Các căn cứ xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Các căn cứ xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Trong môi trường kinh doanh thương mại, việc xảy ra các mâu thuẫn, tranh chấp là điều không thể tránh khỏi. Một trong những phương pháp giải quyết tranh chấp đó là thông qua tố tụng tại Tòa án. Vì vậy, việc xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp đóng...
Những nội dung cần chú ý khi tiến hành tố tụng Trọng tài

Những nội dung cần chú ý khi tiến hành tố tụng Trọng tài

Việc giải quyết tranh chấp tại Trọng tài dần được nhiều doanh nghiệp lựa chọn do các ưu điểm của phương thức này, đặc biệt giải quyết tại Trung tâm trọng tài. Quá trình tố tụng tại Trung tâm trọng tài có những điểm khác biệt so với quá trình tố tụng tại Tòa án. Trong...
Tài trợ của bên thứ ba trong tố tụng trọng tài

Tài trợ của bên thứ ba trong tố tụng trọng tài

Trọng tài đã và đang trở thành một trong những phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến nhất trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Tuy nhiên, vấn đề về chi phí khi tham gia tố tụng trọng tài là rào cản lớn ngăn cản các bên lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp...