Các tranh chấp lao động cá nhân khởi kiện không cần thông qua thủ tục hòa giải

Các tranh chấp lao động cá nhân khởi kiện không cần thông qua thủ tục hòa giải

Thông thường, các tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi xảy ra tranh chấp lao động cá nhân...
Các tranh chấp điển hình phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp

Các tranh chấp điển hình phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp

Hiện nay, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp ngày càng nhiều và phức tạp, phổ biến là các tranh chấp liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của thành viên, vốn góp, thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập doanh nghiệp,… Tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp có thể...

Chat Zalo với chúng tôi