I. Tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Khi tiến hành hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn hình thức hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh nhưng không hình thành pháp nhân. Lúc này, các cá nhân, tổ chức hợp tác đầu tư với nhau có thể xảy ra tranh chấp trong quá trình ký kết, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư.

II. Những tranh chấp nào thường phát sinh trong Hợp đồng hợp tác đầu tư?

Đối với lĩnh vực hợp tác đầu tư, các cá nhân, tổ chức đều hướng tới lợi nhuận. Khi các bên thực hiện theo Hợp đồng hợp tác và có lợi nhuận nhưng bên thu được lợi nhuận lại không chia phần lợi nhuận tương ứng với phần vốn mà các cá nhân, tổ chức khác đã bỏ ra thì sẽ xảy ra tranh chấp giữa bên thu lợi nhuận và các nhà đầu tư còn lại trong Hợp đồng. Vì vậy, tranh chấp liên quan đến cam kết chia, trả lợi nhuận trong Hợp đồng hợp tác đầu tư là tranh chấp hay phát sinh nhất

Ngoài ra, các tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư bao gồm:

 • Tranh chấp về trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên theo Hợp đồng hợp tác đầu tư;
 • Tranh chấp liên quan đến việc một bên muốn chấm dứt Hợp đồng hoặc thu hồi vốn đầu tư;
 • Các loại tranh chấp khác.

III. Khách hàng của TNTP trong tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư là ai?

Khách hàng của TNTP trong tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư là các bên ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư. Theo đó, Khách hàng có thể là cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp.

IV. Khách hàng cần chuẩn bị những gì trước khi làm việc với TNTP?

Đối với tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư, trước khi làm việc, trao đổi với TNTP, Khách hàng cần chuẩn bị trước những thông tin, tài liệu về vụ việc như:

 • Hợp đồng hợp tác đầu tư/Thỏa thuận hợp tác;
 • Thông tin, tài liệu của dự án/tài sản mà các bên cùng hợp tác đầu tư kinh doanh;
 • Các tài liệu về việc góp vốn;
 • Tài liệu về việc chia, trả lợi nhuận như sao kê ngân hàng, biên bản giao nhận tiền; …
 • Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

V. Quá trình TNTP tiếp nhận và xử lý thông tin như thế nào?

Khi Khách hàng liên hệ với TNTP, các Luật sư của TNTP sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin của Khách hàng như sau:

 • Bước 1: Dựa theo các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp cũng như trao đổi với Khách hàng, Luật sư của TNTP sẽ nghiên cứu hồ sơ và đưa ra một số tư vấn ban đầu.
 • Bước 2: Sau đó, TNTP sẽ gửi một Báo giá kèm theo Phương án triển khai cụ thể cho Khách hàng để Khách hàng cân nhắc việc ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý với TNTP.
 • Bước 3: Trường hợp Khách hàng đồng ý với Báo giá, TNTP sẽ gửi Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho Khách hàng. Các Bên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng và Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ cho TNTP (nếu có).

Lưu ý rằng phí dịch vụ pháp lý của TNTP là chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng, án phí, phí trọng tài, lệ phí theo quy định của nhà nước, chi phí đi lại cho luật sư, phí dịch thuật, photocopy, công chứng, chứng thực, cước điện thoại đường dài, phí bưu chính, và các chi phí phát sinh hợp lý khác. Trường hợp các chi phí được nêu trên phát sinh, TNTP sẽ đề xuất ý kiến với Khách hàng và TNTP sẽ chỉ thực hiện công việc nếu Khách hàng đồng ý thanh toán chi phí phát sinh hợp lý.

Sau khi ký kết Hợp đồng và nhận phí dịch vụ (trong trường hợp có phí dịch vụ cố định), TNTP sẽ thực hiện các công việc theo Báo giá và theo Phương án triển khai mà Khách hàng đã đồng ý.

VI. Cam kết của TNTP về dịch vụ pháp lý

Với tâm thế luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, TNTP đã, đang và sẽ cố gắng mang lại cho Khách hàng sự tin tưởng và an tâm khi sử dụng dịch vụ pháp lý của TNTP.

Xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý, TNTP đảm bảo sẽ hỗ trợ Khách hàng và triển khai công việc một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất, thường xuyên báo cáo tiến trình vụ việc cũng như đưa ra kế hoạch hành động tiếp theo để Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá kết quả công việc.