Phân biệt tranh chấp dân sự và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thường không thể tránh được việc các đối tác hoặc bên nợ trốn tránh nghĩa vụ trả nợ trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Khi đó, nhiều doanh nghiệp cho rằng hành động đó có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và...
Thời điểm chuyển giao rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa (Phần 2)

Thời điểm chuyển giao rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa (Phần 2)

Trong bài viết kỳ trước, TNTP đã phân tích cho bạn đọc về rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa và thời điểm chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định. Trong bài viết kỳ này, TNTP sẽ tiếp tục phân tích các trường hợp còn lại về thời điểm chuyển...
Thời điểm chuyển giao rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa (Phần 1)

Thời điểm chuyển giao rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa (Phần 1)

Từ khi giao kết đến khi chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa, các bên luôn mong muốn hợp đồng được thực hiện một cách thuận lợi, hạn chế thấp nhất các mất mát, hư hỏng có thể xảy ra đối với hàng hóa. Tuy nhiên trong nhiều thời điểm, như trong quá trình vận chuyển hàng...
Bài học thực tiễn cho doanh nghiệp từ tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo mẫu

Bài học thực tiễn cho doanh nghiệp từ tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo mẫu

Hàng mẫu là vật làm mẫu cho các hợp đồng mua bán theo mẫu giữa các bên chủ thể của hợp đồng mua bán. Theo hợp đồng mua bán hàng theo mẫu, người bán có nghĩa vụ cung cấp các loại hàng hóa giống như mẫu cho người mua. Tuy nhiên, trên thực tế cũng cho thấy không ít những...
Quy định của pháp luật về quyền đòi nợ

Quy định của pháp luật về quyền đòi nợ

Quyền đòi nợ với ý nghĩa bên có quyền được yêu cầu bên có nghĩa vụ phải trả một khoản tiền đã ngày càng được coi trọng do sự phổ biến của nó và đáp ứng nhu cầu thuận tiện lưu thông trong các giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại… Bài viết sau đây TNTP sẽ giải đáp...