I. Tranh chấp tín dụng là gì?

Trong hoạt động thông thường, hầu hết các doanh nghiệp đều có các giao dịch vay vốn Ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng (gọi chung là tổ chức tín dụng). Giao dịch vay vốn này được thực hiện thông qua hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm (trong trường hợp có biện pháp bảo đảm).

Như vậy, có thể hiểu tranh chấp tín dụng là những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm. Thông thường trên thực tế, bên khởi kiện tranh chấp tín dụng là Ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng, bên bị kiện là các doanh nghiệp vay vốn nhưng không thanh toán nợ gốc và lãi đúng thời hạn.

II. Những tranh chấp tín dụng thường phát sinh

Giữa các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp sẽ có khả năng phát sinh tranh chấp về những vấn đề sau:

 • Tranh chấp phát sinh trong việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ gốc và lãi của bên vay cho tổ chức tín dụng;
 • Tranh chấp về việc thực hiện bảo lãnh với tổ chức tín dụng;
 • Tranh chấp về tài sản bảo đảm trong hợp đồng tín dụng với bên thứ ba trong trường hợp bên vay thực hiện giao dịch chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng tài sản bảo đảm cho một bên thứ ba;
 • Tranh chấp về phát mại tài sản bảo đảm trong trường hợp bên vay không có khả năng thanh toán khoản nợ gốc và lãi cho tổ chức tín dụng.

III. Khách hàng của TNTP trong tranh chấp tín dụng là ai?

Đối với tranh chấp tín dụng, khách hàng của TNTP có thể bao gồm những chủ thể sau:

 • Doanh nghiệp vay vốn;
 • Tổ chức tín dụng; hoặc
 • Bên thứ ba có liên quan đến tranh chấp tín dụng (đồng chủ sở hữu của tài sản bảo đảm; bên thứ ba nhận chuyển nhượng, thuê, được tặng cho, nhận thế chấp, được góp vốn bằng tài sản bảo đảm và các chủ thể khác nếu có)

IV. Khách hàng cần chuẩn bị những gì trước khi làm việc với TNTP?

Trước khi làm việc với TNTP, Khách hàng cần chuẩn bị những thông tin, tài liệu sau:

 • Hợp đồng tín dụng và các loại Hợp đồng, giấy tờ liên quan đến việc vay vốn như Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng bảo lãnh, Biên bản cam kết, …
 • Các tài liệu về quá trình vay vốn và trả nợ gốc, lãi của doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng;
 • Các tài liệu khác liên quan đến tranh chấp tín dụng.

Bên cạnh đó, trong trường hợp liên quan đến phát mại tài sản, tổ chức tín dụng đã khởi kiện và bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nếu tổ chức tín dụng muốn phát mại tài sản đối với bên vay thì tổ chức tín dụng cần cung cấp cho TNTP bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án và những giấy tờ chứng minh bên vay không thể trả nợ gốc và lãi dẫn đến việc phải phát mại tài sản.

V. Quá trình TNTP tiếp nhận và xử lý thông tin như thế nào?

Khi Khách hàng liên hệ với TNTP, các Luật sư của TNTP sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin của Khách hàng như sau:

 • Bước 1: Dựa theo các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp cũng như trao đổi với Khách hàng, Luật sư của TNTP sẽ nghiên cứu hồ sơ và đưa ra một số tư vấn ban đầu.
 • Bước 2: Sau đó, TNTP sẽ gửi một Báo giá kèm theo Phương án triển khai cụ thể cho Khách hàng để Khách hàng cân nhắc việc ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý với TNTP.
 • Bước 3: Trường hợp Khách hàng đồng ý với Báo giá, TNTP sẽ gửi Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho Khách hàng. Các Bên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng và Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ cho TNTP (nếu có).

Lưu ý rằng phí dịch vụ pháp lý của TNTP là chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng, án phí, phí trọng tài, lệ phí theo quy định của nhà nước, chi phí đi lại cho luật sư, phí dịch thuật, photocopy, công chứng, chứng thực, cước điện thoại đường dài, phí bưu chính, và các chi phí phát sinh hợp lý khác. Trường hợp các chi phí được nêu trên phát sinh, TNTP sẽ đề xuất ý kiến với Khách hàng và TNTP sẽ chỉ thực hiện công việc nếu Khách hàng đồng ý thanh toán chi phí phát sinh hợp lý.

Sau khi ký kết Hợp đồng và nhận phí dịch vụ (trong trường hợp có phí dịch vụ cố định), TNTP sẽ thực hiện các công việc theo Báo giá và theo Phương án triển khai mà Khách hàng đã đồng ý.

VI. Cam kết của TNTP về dịch vụ pháp lý

Với tâm thế luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, TNTP đã, đang và sẽ cố gắng mang lại cho Khách hàng sự tin tưởng và an tâm khi sử dụng dịch vụ pháp lý của TNTP.

Xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý, TNTP đảm bảo sẽ hỗ trợ Khách hàng và triển khai công việc một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất, thường xuyên báo cáo tiến trình vụ việc cũng như đưa ra kế hoạch hành động tiếp theo để Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá kết quả công việc.