Trình tự giải quyết xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại

Trình tự giải quyết xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại

Khi phát sinh tranh chấp kinh doanh thương mại, các bên thường ưu tiên giải quyết bằng phương thức thương lượng, hòa giải. Trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, các bên có thể tiếp tục giải quyết tranh chấp tại Tòa án, có thể phải tham gia hai cấp xét xử là...
Các vấn đề cần chú ý để soạn thảo điều khoản trọng tài trong hợp đồng thương mại

Các vấn đề cần chú ý để soạn thảo điều khoản trọng tài trong hợp đồng thương mại

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, hợp đồng thương mại đóng vai trò then chốt trong việc điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào quá trình thực hiện hợp đồng cũng diễn ra suôn sẻ. Tranh chấp thương mại có thể phát...
Những vấn đề cần lưu ý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Những vấn đề cần lưu ý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Cùng với sự toàn cầu hóa của nền kinh tế và việc thiết lập các khung pháp lý song phương và đa phương về thương mại, hoạt động thương mại giữa các cá nhân và tổ chức đã vượt ra ngoài giới hạn địa lý của quốc gia để trở thành hoạt động quốc tế. Phương tiện pháp lý cơ...
Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự khi phát sinh tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự khi phát sinh tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan

Khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thì các chủ thể có quyền khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vậy, cần đáp ứng điều kiện gì khi muốn khởi kiện vụ án dân sự về quyền tác...
Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục xử lý tài sản thế chấp

Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục xử lý tài sản thế chấp

Trình tự, thủ tục xử lý tài sản bảo đảm nói chung và thủ tục xử lý tài sản thế chấp nói riêng được quy định tại BLDS 2015 và Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo đó, trong bài viết này, TNTP sẽ trình bày các bước...