Dịch vụ giải quyết tranh chấp lĩnh vực bản quyền

Trong thời đại công nghệ phát triển, đã có rất nhiều hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan do sự thiếu hiểu biết hoặc nhằm mục đích trục lợi, gây phương hại đến quyền và lợi ích của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, tổ chức sản xuất bản ghi...
Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng yêu cầu công nhận và cho thi hành tại việt nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng yêu cầu công nhận và cho thi hành tại việt nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài

I. Khi nào được yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài? Theo quy định tại Khoản 1 Điều 432 và Khoản 1 Điều 451 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày...
Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư

I. Tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Khi tiến hành hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn hình thức hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh nhưng không hình thành pháp nhân. Lúc này, các cá nhân, tổ chức hợp tác đầu tư với nhau có...
Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp lao động

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp lao động

I. Tranh chấp lao động là gì? Tranh chấp lao động là tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến tiền lương, các quyền lợi khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp mất việc làm khi chấm dứt Hợp đồng lao động; quyền và nghĩa vụ...