Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 05/2024

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 05 năm 2024 bao gồm: – Những điểm mới của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; – Một số điểm mới của...

Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 04/2024

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 042024 bao gồm: – Những điểm mới nổi bật của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023. – Luật nhà ở 2023 và những điểm...

Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 03/2024

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 03/2024 bao gồm: – Một số điểm nổi bật của Luật Đất đai 2024. – Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi...

Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 01/2024

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 01/2024 bao gồm: – Thỏa thuận không cạnh tranh – Hiểu thế nào để thực hiện đúng luật? – Quy trình...

Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 12/2023

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 12/2023 bao gồm: – Những điểm nổi bật của Thông tư số 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối...

Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 10/2023

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 10/2023 bao gồm: – Những điểm nổi bật của Nghị định 91/2022/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung Nghị định về hướng dẫn...