Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 12/2023

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 12/2023 bao gồm: – Những điểm nổi bật của Thông tư số 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối...

Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 10/2023

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 10/2023 bao gồm: – Những điểm nổi bật của Nghị định 91/2022/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung Nghị định về hướng dẫn...

Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 9/2023

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 09/2023 bao gồm: – Nghi định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước...

Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 8/2023

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 08/2023 bao gồm: – Các quy định đáng chú ý về hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm tại Nghị định...

Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 7/2023

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 07/2023 bao gồm: – Các quy định đáng chú ý về lương hưu và Trợ cấp Bảo hiểm Xã hội tại Nghị định...

Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 6/2023

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 06/2023 bao gồm: – Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng tại Thông tư 11/2022/TT-NHNN – Một số nội dung...