Dịch vụ soạn thảo, rà soát văn bản, hợp đồng cho doanh nghiệp là dịch vụ pháp lý của công ty luật cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp một cách không thường xuyên. Theo đó, công ty luật sẽ soạn thảo hoặc rà soát văn bản, hợp đồng do doanh nghiệp cung cấp hoặc dựa trên các nội dung mà doanh nghiệp yêu cầu.

I. Tại sao doanh nghiệp cần dịch vụ soạn thảo, rà soát văn bản, hợp đồng?

Soạn thảo văn bản, hợp đồng là một nghiệp vụ mà doanh nghiệp nào cũng cần phải có bởi nó liên quan mật thiết đến mọi hoạt động trong công ty. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường chỉ đưa những nội dung cơ bản nhất vào văn bản, hợp đồng và cho rằng văn bản, hợp đồng đó đã đầy đủ, hoàn hảo mà không lường trước được những rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh. Việc tạo lập văn bản, hợp đồng sơ sài, thiếu các quy định chi tiết có thể đưa các doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí là tranh chấp, kiện tụng.

Trong khi đó, công ty luật không chỉ có hiểu biết về quy định pháp luật mà còn có kiến thức về soạn thảo, rà soát văn bản, hợp đồng. Công ty luật sẽ hỗ trợ khách hàng đối chiếu các điều khoản của hợp đồng với quy định của pháp luật, đảm bảo mọi điều khoản là hợp pháp, phòng tránh trường hợp hợp đồng bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ. Đồng thời, công ty sẽ rà soát các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng, văn bản, từ đó đưa ra phương hướng chỉnh sửa hoặc cảnh báo cho khách hàng biết để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tranh chấp.

II. Các công việc TNTP sẽ triển khai trong dịch vụ soạn thảo, rà soát văn bản, hợp đồng

Đối với dịch vụ soạn thảo, rà soát văn bản, hợp đồng, tùy theo nhu cầu của khách hàng, các công việc mà TNTP có thể triển khai bao gồm:

  • Soạn thảo văn bản, hợp đồng theo những nội dung mà khách hàng yêu cầu; hoặc
  • Rà soát văn bản, hợp đồng dựa trên nguyên tắc bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

III. Quá trình TNTP tiếp nhận và xử lý thông tin như thế nào?

  1. Tiếp nhận thông tin, tài liệu, yêu cầu của khách hàng.
  2. Nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến văn bản, hợp đồng cần soạn thảo hoặc rà soát của khách hàng.
  3. Liên hệ với khách hàng để làm rõ những vấn đề, nội dung chưa rõ ràng trong văn bản, hợp đồng cần soạn thảo, rà soát.
  4. Xây dựng bản thảo văn bản, hợp đồng dựa trên những quy định của pháp luật và yêu cầu của khách hàng.
  5. Gửi bản thảo văn bản, hợp đồng đã soạn thảo hoặc rà soát cho khách hàng để khách hàng nêu ý kiến.
  6. Chỉnh sửa lại bản thảo văn bản, hợp đồng theo ý kiến của khách hàng trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tối đa cho khách hàng.
  7. Gửi văn bản, hợp đồng hoàn chỉnh sau khi soạn thảo, rà soát cho khách hàng.

IV. Phí dịch vụ

Phí dịch vụ đối với công việc Soạn thảo, rà soát văn bản pháp lý, và tư vấn các vấn đề pháp lý là 1.000.000 đồng/trang văn bản pháp lý, Hợp đồng, thư tư vấn (Một triệu đồng chẵn) (trang A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12).

Khách hàng được yêu cầu TNTP sửa đổi, bổ sung tối đa ba (03) lần Thư tư vấn; Văn bản cần rà soát; Văn bản cần soạn thảo; Hợp đồng. Trường hợp Khách hàng yêu cầu TNTP sửa đổi, bổ sung Thư tư vấn/ Văn bản pháp lý nhiều hơn (03) lần, TNTP sẽ tính phí mới và gửi báo phí mới đối với Khách hàng.

Phí dịch vụ đối với công việc tham gia họp với Khách hàng và/hoặc bên thứ ba là 3.000.000 đồng/giờ (Ba triệu đồng chẵn) đối với buổi họp.

Lưu ý: Phí dịch vụ của TNTP có thể được thay đổi phụ thuộc vào từng vụ việc.

V. Cam kết của TNTP về dịch vụ pháp lý

Với tâm thế luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, TNTP đã, đang và sẽ cố gắng mang lại cho Khách hàng sự tin tưởng và an tâm khi sử dụng dịch vụ pháp lý của TNTP.

Xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên, TNTP đảm bảo sẽ hỗ trợ Khách hàng và triển khai công việc một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất, thường xuyên báo cáo tiến trình thực hiện công việc cũng như đưa ra kế hoạch hành động tiếp theo để Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá kết quả công việc.