Giải quyết tranh chấp về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giải quyết tranh chấp về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh của mình vào Việt Nam, nhà đầu tư sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng về quyền và lợi ích của các nhà đầu tư hoặc với các chủ thể khác. Bài viết này TNTP xin giới thiệu những vấn...

Các biện pháp phòng ngừa nợ xấu tại các tổ chức tín dụng

Đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 và tiếp tục kéo dài đã ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ nền kinh tế, gây những tác động tiêu cực tới hoạt động của các doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp và dẫn tới nợ xấu tại các tổ...
Thu hồi nợ đúng pháp luật có cần thiết đối với xã hội không?

Thu hồi nợ đúng pháp luật có cần thiết đối với xã hội không?

Thu hồi nợ đúng pháp luật trong xã hội xuất hiện từ những khía cạnh nhỏ nhất cho đến các lĩnh vực vĩ mô, từ hoạt động sinh hoạt thường ngày của mỗi người cho đến các dự án tầm cỡ quốc gia. Một khi nợ vẫn còn tồn tại thì vẫn còn nhu cầu thu hồi nợ. Vì vậy, thu hồi nợ...

Mối quan hệ giữa thu hồi nợ và một nền kinh tế khỏe mạnh

Có lẽ không ai nghĩ rằng thu hồi nợ có tác động hay liên quan đến kinh tế. Nhiều người cho rằng việc thu hồi nợ chỉ nhằm một mục đích là giúp bên cho vay thu hồi các khoản nợ từ bên vay. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa thu hồi nợ và nền kinh tế lại chặt chẽ hơn thế nhiều....

Sự cần thiết phải có luật thu hồi nợ tại việt nam

Trong cuộc sống thường ngày hay trong hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế, các khoản nợ luôn xuất hiện. Dù vậy, không phải lúc nào những khoản nợ cũng được trả đúng hạn. Những khoản nợ bị tồn đọng sẽ trở thành nợ xấu và làm trì trệ hoạt động của bên cho vay,...
Khắc phục và phòng tránh rủi ro đối với hợp đồng do người ký kết không có thẩm quyền xác lập, thực hiện

Khắc phục và phòng tránh rủi ro đối với hợp đồng do người ký kết không có thẩm quyền xác lập, thực hiện

Khi nói đến quyền đại diện, chúng ta thường sẽ nghĩ đến hai trường hợp: đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền. Tuy nhiên, trên thực tế có những giao dịch mặc dù được xác lập bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền nhưng người...