Những trường hợp miễn trách nhiệm trong Hợp đồng theo Pháp luật Việt Nam

Những trường hợp miễn trách nhiệm trong Hợp đồng theo Pháp luật Việt Nam

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên có thể không thực hiện được đúng nghĩa vụ của mình vì những nguyên nhân khách quan, nằm ngoài sự kiểm soát của các bên. Chính vì vậy, vấn đề miễn trách nhiệm được coi là nội dung cần thiết đối với pháp luật về hợp đồng. Theo...

Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tháng 03/2024

Kính gửi Quý độc giả, Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 03/2024 bao gồm: – Một số điểm nổi bật của Luật Đất đai 2024. – Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi...
Ngân hàng có được quyền đấu giá tài sản thế chấp mà không cần có sự đồng ý của bên thế chấp tài sản?

Ngân hàng có được quyền đấu giá tài sản thế chấp mà không cần có sự đồng ý của bên thế chấp tài sản?

Thế chấp là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được áp dụng phổ biến trong thực tiễn hiện nay. Biện pháp này thường được sử dụng khi bên thế chấp làm thủ tục vay tại Ngân hàng thông qua các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của mình....
Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý nợ của doanh nghiệp do  Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thông thường, khi nhắc đến vấn đề quản lý nợ, chúng ta thường nghĩ đến việc quản lý công nợ của các doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên hoạt động quản lý nợ của các doanh nghiệp nhà nước cũng được pháp luật điều chỉnh rất cụ thể tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Trong...
Sự khác nhau giữa giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng tài

Sự khác nhau giữa giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng tài

Giải quyết tranh chấp là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật trong mọi xã hội. Hiện nay, trong quá trình giải quyết tranh chấp Các bên luôn ưu tiên phương thức giải quyết thương lượng, hòa giải, trường hợp mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm Các bên không thể tự thương...
Tòa án hay Trọng tài thương mại – phương pháp nào tối ưu trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng?

Tòa án hay Trọng tài thương mại – phương pháp nào tối ưu trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng?

Trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, do một hoặc hai bên không thực hiện đúng quy định tại hợp đồng mà tranh chấp có thể diễn ra. Các loại tranh chấp thường xảy ra do tăng chi phí dự án, không đảm bảo tiến độ thi công, thay đổi thiết kế, thanh toán không đúng...