Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp (hay còn gọi là Phòng pháp chế thuê ngoài) là dịch vụ pháp lý của công ty luật cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp một cách thường xuyên. Nói cách khác, dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên của công ty luật có thể thay thế cho chức năng của bộ phận pháp chế trong doanh nghiệp.

Luật sư của TNTP đã và đang hợp tác, cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp lớn và nhỏ, có kiến thức hiểu biết sâu rộng về pháp luật doanh nghiệp cũng như các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp hay mắc phải. Vì vậy, TNTP tin rằng TNTP có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho khách hàng tốt nhất, đạt hiệu quả cao và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

I. Tại sao doanh nghiệp cần dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên?

Đối với doanh nghiệp không có bộ phận pháp chế, các rủi ro về mặt pháp lý rất dễ xảy ra bởi không hiểu rõ các quy định về pháp luật, dẫn tới bộ máy tổ chức của doanh nghiệp không thể hoạt động một cách thuận lợi.

Một số doanh nghiệp mặc dù đã có phòng, bộ phận pháp chế riêng nhưng vẫn phải thuê luật sư hoặc tìm đến công ty luật khi gặp vấn đề pháp lý. Điều này có thể lý giải là bởi thông thường, bộ phận pháp chế chỉ thực hiện các công việc mang tính thủ tục hành chính, soạn thảo các văn bản, cam kết nhưng không có nhiều kỹ năng, kiến thức xử lý khi xảy ra tranh chấp trong doanh nghiệp như tranh chấp về lao động, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tranh chấp giữa công ty và cổ đông, tranh chấp với đối tác, … Khi xảy ra các trường hợp này, bộ phận pháp chế của doanh nghiệp thường khá lúng túng và không thể giải quyết một cách nhanh chóng. Vì vậy, lúc này doanh nghiệp vẫn phải thuê luật sư hoặc tìm đến công ty luật để nhờ tư vấn pháp lý vì công ty luật có hiểu biết chuyên sâu hơn trong việc giải quyết tranh chấp.

Để phòng tránh trước những rủi ro này, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên của công ty luật để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp luôn hiệu quả và đúng quy định.

II. Các công việc TNTP sẽ triển khai trong dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên

Đối với dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên, tùy theo nhu cầu của khách hàng, các công việc mà TNTP có thể triển khai bao gồm:

 • Soạn thảo, rà soát Hợp đồng, Thỏa thuận, Cam kết hoặc các loại tài liệu khác mà khách hàng cung cấp;
 • Tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật để rà soát rủi ro, đảm bảo hoạt động của khách hàng là hợp pháp;
 • Đưa ra các tư vấn pháp lý dựa trên vấn đề mà khách hàng yêu cầu;
 • Trả lời các câu hỏi pháp lý của khách hàng thông qua Thư điện tử hoặc Văn bản;
 • Tham gia các buổi họp với khách hàng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Ngoài những công việc được liệt kê, các công việc mà TNTP triển khai trên thực tế có thể phát sinh thêm tùy theo yêu cầu của khách hàng.

III. Quá trình TNTP tiếp nhận và xử lý thông tin như thế nào?

 1. Tiếp nhận thông tin, tài liệu, câu hỏi pháp lý, yêu cầu của khách hàng.
 2. Sắp xếp lại các thông tin, tài liệu, hồ sơ và xác định các vấn đề pháp lý cần tìm hiểu.
 3. Nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến các vấn đề, câu hỏi và yêu cầu của khách hàng.
 4. Liên hệ với khách hàng để làm rõ những vấn đề, tình tiết còn chưa rõ ràng.
 5. Tính toán rủi ro và lập các phương án cần triển khai cho khách hàng.
 6. Xây dựng bản thảo tư vấn pháp lý; rà soát, soạn thảo văn bản, hợp đồng dựa trên những quy định của pháp luật và yêu cầu của khách hàng.
 7. Gửi bản thảo tư vấn pháp lý; văn bản, hợp đồng đã rà soát, soạn thảo cho khách hàng để khách hàng nêu ý kiến.
 8. Chỉnh sửa lại bản thảo tư vấn pháp lý; văn bản, hợp đồng theo ý kiến của khách hàng trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tối đa cho khách hàng.
 9. Gửi Thư tư vấn pháp lý; văn bản, hợp đồng hoàn chỉnh cho khách hàng.

IV. Phí dịch vụ cho Công việc Tư vấn và Giải đáp Vấn đề Pháp lý Hàng tháng được tính như sau:

– Phí dịch vụ cho Công việc được tính là một khoản cố định hàng tháng là 7.000.000 đồng/tháng (Bảy triệu đồng chẵn).

Công việc bao gồm Soạn thảo Thư điện tử (Email) theo yêu cầu của Khách hàng về các vấn đề pháp lý trong các lĩnh vực kinh doanh của Khách hàng và tham gia 01 buổi họp với Khách hàng và/hoặc với bên thứ ba.

Công việc tham gia họp sẽ được tính phí bắt đầu từ buổi họp thứ hai (02) trở đi trong mỗi tháng. Trường hợp trong tháng đó, Khách hàng không phát sinh bất kỳ buổi họp nào thì 01 buổi họp (không tính phí) trong tháng đó sẽ không được cộng dồn và sử dụng trong các tháng tiếp theo.

Lưu ý: Khoản phí dịch vụ của TNTP nêu trên cho Công việc chỉ được tính trong tháng khi Khách hàng phát sinh công việc và TNTP cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trong tháng đó. TNTP sẽ không tính phí dịch vụ cố định hàng tháng trong tháng mà Khách hàng không phát sinh công việc và TNTP không cung cấp dịch vụ trong tháng đó.

– Trường hợp Khách hàng cần TNTP hỗ trợ Soạn thảo, Rà soát văn bản pháp lý, và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ của Doanh nghiệp thì phí được tính là 700.000 đồng/trang Văn bản pháp lý, Thư tư vấn (Bảy trăm nghìn đồng chẵn) (trang A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12).

– Trường hợp Khách hàng cần TNTP hỗ trợ tham gia từ buổi họp thứ hai (02) buổi trở lên/tháng với Khách hàng và/hoặc với bên thứ ba, phí dịch vụ được tính là 2.000.000 đồng/giờ (Hai triệu đồng chẵn) đối với buổi họp.

– Trường hợp Khách hàng cần TNTP hỗ trợ các công việc ngoài phạm vi báo giá này, một báo giá mới sẽ được gửi tới Khách hàng.

Trong trường hợp trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục mà khối lượng công việc của 01 tháng tăng lên thì Khách hàng và TNTP sẽ họp và thống nhất lại phí dịch vụ hàng tháng theo khối lượng công việc mới mà TNTP cung cấp cho Khách hàng.

Lưu ý: Phí dịch vụ của TNTP có thể được thay đổi phụ thuộc vào từng vụ việc.

V. Cam kết của TNTP về dịch vụ pháp lý

Với tâm thế luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, TNTP đã, đang và sẽ cố gắng mang lại cho Khách hàng sự tin tưởng và an tâm khi sử dụng dịch vụ pháp lý của TNTP.

Xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên, TNTP đảm bảo sẽ hỗ trợ Khách hàng và triển khai công việc một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất, thường xuyên báo cáo tiến trình thực hiện công việc cũng như đưa ra kế hoạch hành động tiếp theo để Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá kết quả công việc.