I. Tranh chấp bảo hiểm là gì?

Tranh chấp bảo hiểm là những tranh chấp phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

II. Những tranh chấp nào thường phát sinh trong lĩnh vực bảo hiểm?

Tranh chấp bảo hiểm thường phát sinh nhiều nhất là tranh chấp trong giai đoạn xảy ra sự kiện bảo hiểm làm phát sinh trách nhiệm chi trả nhưng doanh nghiệp bảo hiểm không tiến hành chi trả theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

Ngoài ra, một số tranh chấp khác thường phát sinh trong lĩnh vực bảo hiểm là:

 • Tranh chấp giữa đại lý bảo hiểm và bên mua bảo hiểm;
 • Tranh chấp giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm về vấn đề nộp phí bảo hiểm;
 • Tranh chấp giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm về vấn đề chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cho bên thứ ba;
 • Các loại tranh chấp khác.

III. Khách hàng của TNTP trong tranh chấp bảo hiểm là ai?

Khách hàng của TNTP trong tranh chấp bảo hiểm là những cá nhân, tổ chức tham gia vào Hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

 • Bên mua bảo hiểm;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Người được bảo hiểm;
 • Người thụ hưởng; hoặc
 • Bên khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm.

IV. Khách hàng cần chuẩn bị những gì trước khi làm việc với TNTP?

Đối với việc giải quyết tranh chấp bảo hiểm, trước khi làm việc, trao đổi với TNTP, Khách hàng cần chuẩn bị trước những thông tin, tài liệu về vụ việc như:

 • Hợp đồng bảo hiểm và các chính sách bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Các thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Thông tin của người được bảo hiểm, người thụ hưởng, …;
 • Các tài liệu liên quan đến sự kiện bảo hiểm và quá trình thông báo về sự kiện bảo hiểm của khách hàng;
 • Các văn bản, thư điện tử, tin nhắn trao đổi giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm do xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

V. Quá trình TNTP tiếp nhận và xử lý thông tin như thế nào?

Khi Khách hàng liên hệ với TNTP, các Luật sư của TNTP sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin của Khách hàng như sau:

 • Bước 1: Dựa theo các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp cũng như trao đổi với Khách hàng, Luật sư của TNTP sẽ nghiên cứu hồ sơ và đưa ra một số tư vấn ban đầu.
 • Bước 2: Sau đó, TNTP sẽ gửi một Báo giá kèm theo Phương án triển khai cụ thể cho Khách hàng để Khách hàng cân nhắc việc ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý với TNTP.
 • Bước 3: Trường hợp Khách hàng đồng ý với Báo giá, TNTP sẽ gửi Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho Khách hàng. Các Bên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng và Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ cho TNTP (nếu có).

Lưu ý rằng phí dịch vụ pháp lý của TNTP là chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng, án phí, phí trọng tài, lệ phí theo quy định của nhà nước, chi phí đi lại cho luật sư, phí dịch thuật, photocopy, công chứng, chứng thực, cước điện thoại đường dài, phí bưu chính, và các chi phí phát sinh hợp lý khác. Trường hợp các chi phí được nêu trên phát sinh, TNTP sẽ đề xuất ý kiến với Khách hàng và TNTP sẽ chỉ thực hiện công việc nếu Khách hàng đồng ý thanh toán chi phí phát sinh hợp lý.

Sau khi ký kết Hợp đồng và nhận phí dịch vụ (trong trường hợp có phí dịch vụ cố định), TNTP sẽ thực hiện các công việc theo Báo giá và theo Phương án triển khai mà Khách hàng đã đồng ý.

VI. Cam kết của TNTP về dịch vụ pháp lý

Với tâm thế luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, TNTP đã, đang và sẽ cố gắng mang lại cho Khách hàng sự tin tưởng và an tâm khi sử dụng dịch vụ pháp lý của TNTP.

Xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý, TNTP đảm bảo sẽ hỗ trợ Khách hàng và triển khai công việc một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất, thường xuyên báo cáo tiến trình vụ việc cũng như đưa ra kế hoạch hành động tiếp theo để Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá kết quả công việc.