Doanh nghiệp cố ý cho người lao động “ngồi không – ăn lương” có vi phạm pháp luật không?

Doanh nghiệp cố ý cho người lao động “ngồi không – ăn lương” có vi phạm pháp luật không?

Thời gian gần đây các trang mạng xuất hiện nhiều về câu truyện của một người lao động nữ, tên là Q đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang được dư luận rất quan tâm và nhiều Cơ quan Báo chí, truyền thông đưa tin vì người lao động ngồi không vẫn...
Dịch vụ pháp lý tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp là dịch vụ pháp lý của công ty luật cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp một cách không thường xuyên, dựa trên vấn đề pháp lý và câu hỏi pháp lý mà doanh nghiệp đó muốn được công ty luật tư vấn. I. Tại sao doanh...
Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp (hay còn gọi là Phòng pháp chế thuê ngoài) là dịch vụ pháp lý của công ty luật cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp một cách thường xuyên. Nói cách khác, dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên của công ty luật có thể...