Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại

Trong các hợp đồng thương mại, các bên tham gia hợp đồng thường áp dụng các chế tài để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bên bị vi phạm nếu có hành vi vi phạm của bên còn lại gây ra. Trong bài viết này, luật sư của TNTP sẽ...
Những rủi ro khi mua nhà bằng hợp đồng góp vốn

Những rủi ro khi mua nhà bằng hợp đồng góp vốn

Mua nhà là một quyết định quan trọng và thường được xem là một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, thị trường bất động sản không phải lúc nào cũng ổn định và minh bạch. Một trong những hình thức giao dịch phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro là...
TỔNG QUAN VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

TỔNG QUAN VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Hợp đồng nguyên tắc là một trong những loại hợp đồng khá phổ biến hiện nay trong các giao dịch kinh doanh thương mại. Trong quá trình xác lập giao dịch, các bên tham gia giao dịch sẽ căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mình để ký kết loại Hợp đồng một cách phù hợp. Để...
Các bước soạn thảo hợp đồng

Các bước soạn thảo hợp đồng

Khi soạn thảo hợp đồng, người soạn thảo không chỉ cần thể hiện một cách trọn vẹn những mong muốn của các bên mà còn phải dự liệu được việc thực hiện hợp đồng trên thực tế, những rủi ro có thể phát sinh nhằm hạn chế rủi ro và gia tăng lợi ích cho khách hàng. Trong nội...
Quy trình soạn thảo hợp đồng chuẩn

Quy trình soạn thảo hợp đồng chuẩn

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng bao gồm rất nhiều loại như hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng hợp tác, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng nhượng quyền thương mại,… Tùy thuộc...