Tín chấp – Những nội dung cơ bản cần biết

Tín chấp – Những nội dung cơ bản cần biết

Bộ luật Dân sự 2015 quy định tín chấp là một biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Mục đích trực tiếp của bảo đảm bằng tín chấp là giúp những cá nhân, hộ gia đình nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng để tiến hành sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng mà không...
Ký cược – Những nội dung cơ bản cần biết

Ký cược – Những nội dung cơ bản cần biết

Ký cược là biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả lại tài sản thuê là động sản trong hợp đồng thuê tài sản. Ngoài ra, ký cược còn nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê, cũng như nghĩa vụ hoàn trả tài sản bằng giá trị hoặc bằng vật thay thế có giá...
Hướng dẫn soạn thảo những nội dung cơ bản của hợp đồng đặt cọc thuê nhà

Hướng dẫn soạn thảo những nội dung cơ bản của hợp đồng đặt cọc thuê nhà

Hợp đồng đặt cọc là một dạng thỏa thuận nhằm để ràng buộc các bên thực hiện một giao dịch dân sự khác. Trên thực tế, các bên có thể đặt cọc để đảm bảo việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, ký kết hợp đồng thuê...
Chế tài trong thương mại: Buộc bồi thường thiệt hại

Chế tài trong thương mại: Buộc bồi thường thiệt hại

Buộc bồi thường thiệt hại (BTTH) do vi phạm hợp đồng là biện pháp pháp lý quan trọng có vai trò bù đắp cho bên bị thiệt hại (bên có quyền) những tổn thất là hậu quả của hành vi vi phạm hợp đồng. Để vận dụng chế tài buộc bồi thường thiệt hại phù hợp với mục đích và quy...
Cầm giữ tài sản – Những nội dung cơ bản cần biết

Cầm giữ tài sản – Những nội dung cơ bản cần biết

Bộ luật Dân sự 2015 quy định cầm giữ tài sản là một biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Cầm giữ tài sản là một cơ chế pháp lý để bảo vệ bên có quyền được thanh toán trong các hợp đồng mà hai bên đều có nghĩa vụ. Trong bài viết dưới đây, TNTP sẽ trình bày những...