Tranh chấp doanh nghiệp: Thời điểm nào nên thuê luật sư?

Tranh chấp doanh nghiệp: Thời điểm nào nên thuê luật sư?

Tại thời điểm phát sinh tranh chấp, tùy từng trường hợp cụ thể, luật sư sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các phương án có thể áp dụng nhằm giải quyết tranh chấp một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, tùy theo vụ việc, thời điểm thuê luật sư sẽ khác...
Thủ tục hành chính và mối quan hệ giữa nhà nước với doanh nghiệp

Thủ tục hành chính và mối quan hệ giữa nhà nước với doanh nghiệp

Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông qua thủ tục hành chính, doanh nghiệp thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình, các cơ quan nhà nước thực hiện được chức năng...