Kỹ năng, nghiệp vụ thu hồi công nợ

Kỹ năng, nghiệp vụ thu hồi công nợ

Thu hồi nợ là một hoạt động quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động tài chính ổn định, tuy nhiên không nhiều doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động thu hồi nợ một cách chuyên nghiệp do thiếu những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết để thu hồi nợ. Trong bài viết sau,...
Kinh nghiệm thu hồi nợ cho doanh nghiệp mới thành lập

Kinh nghiệm thu hồi nợ cho doanh nghiệp mới thành lập

Một doanh nghiệp mới thành lập sẽ có rất nhiều vấn đề cần quan tâm như việc duy trì khả năng tài chính, khẳng định thương hiệu, uy tín của mình, tạo ra giá trị cạnh tranh, và quan trọng hơn hết là có khả năng sinh lời trong quá trình hoat động. Tuy nhiên, một trong...
Quy chế quản lý công nợ trong doanh nghiệp cần có những nội dung nào?

Quy chế quản lý công nợ trong doanh nghiệp cần có những nội dung nào?

Để có thể kiểm soát các khoản nợ và tiến hành các công việc thu hồi công nơ hiệu quả, các doanh nghiệp nên cân nhắc để tạo ra quy chế quản lý công nợ. Theo đó, một quy chế quản lý công nợ cần bao gồm những nội dung cơ bản nào? Trong bài viết này, luật sư của TNTP sẽ...
Những lý do khiến doanh nghiệp cần quy chế quản lý công nợ

Những lý do khiến doanh nghiệp cần quy chế quản lý công nợ

Hoạt động thu hồi nợ của doanh nghiệp cũng quan trọng không kém so với các hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp, để có thể quản lý, xử lý các khoản công nợ hiệu quả thì các doanh nghiệp, tổ chức cần phải có một quy chế quản lý công nợ hiệu quả. Trong bài viết...
Chủ doanh nghiệp có phải chịu trách nhiệm với nợ doanh nghiệp không?

Chủ doanh nghiệp có phải chịu trách nhiệm với nợ doanh nghiệp không?

Trong hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp, khi đối tượng mua bán là các doanh nghiệp thì nhiều người thường nghĩ rằng nghĩa vụ thanh toán khoản nợ chỉ thuộc về doanh nghiệp mà không liên đới đến trách nhiệm cá nhân của những người điều hành doanh nghiệp đó. Tuy...
Quyền thu hồi nợ có thể được chuyển giao hay không?

Quyền thu hồi nợ có thể được chuyển giao hay không?

Quyền thu hồi nợ là một quyền phát sinh giữa bên nợ và chủ nợ trong quan hệ dân sự, khi đó, chủ nợ sẽ có quyền yêu cầu bên nợ thanh toán, và ngược lại bên nợ sẽ có nghĩa vụ phải trả nợ cho chủ nợ. Tuy nhiên trong một số trường hợp, chủ nợ có thể chuyển quyền thu hồi...