Quy định pháp luật về các phương thức xử lý tài sản thế chấp

Quy định pháp luật về các phương thức xử lý tài sản thế chấp

Phương thức xử lý tài sản thế chấp có thể được các bên thỏa thuận ngay từ khi giao kết hợp đồng thế chấp tài sản, hoặc thỏa thuận khi phát sinh việc xử lý tài sản thế chấp. Sự thỏa thuận của các bên sẽ được ưu tiên áp dụng. Điều 303 BLDS 2015 quy định bốn phương thức...
Ngân hàng có được quyền đấu giá tài sản thế chấp mà không cần có sự đồng ý của bên thế chấp tài sản?

Ngân hàng có được quyền đấu giá tài sản thế chấp mà không cần có sự đồng ý của bên thế chấp tài sản?

Thế chấp là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được áp dụng phổ biến trong thực tiễn hiện nay. Biện pháp này thường được sử dụng khi bên thế chấp làm thủ tục vay tại Ngân hàng thông qua các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của mình....
Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý nợ của doanh nghiệp do  Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thông thường, khi nhắc đến vấn đề quản lý nợ, chúng ta thường nghĩ đến việc quản lý công nợ của các doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên hoạt động quản lý nợ của các doanh nghiệp nhà nước cũng được pháp luật điều chỉnh rất cụ thể tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Trong...
Vai trò của bộ phận kế toán trong kiểm soát và thu hồi công nợ doanh nghiệp

Vai trò của bộ phận kế toán trong kiểm soát và thu hồi công nợ doanh nghiệp

Thu hồi nợ là hoạt động đòi hỏi sự phối hợp, liên kết giữa các bộ phận, phòng ban khác nhau của doanh nghiệp để có thể đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, bộ phận kế toán trực tiếp nắm được số liệu các khoản tiền thu được, tổng doanh thu, cũng như giá trị các khoản nợ...
Vai trò của bộ phận pháp chế trong kiểm soát và thu hồi công nợ doanh nghiệp

Vai trò của bộ phận pháp chế trong kiểm soát và thu hồi công nợ doanh nghiệp

Thu hồi nợ của doanh nghiệp là hoạt động đòi hỏi sự phối hợp, liên kết giữa các bộ phận, phòng ban khác nhau của công ty để có thể đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, bộ phận pháp chế thường đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động thu hồi công nợ vì sự am hiểu pháp luật và...
Kỹ năng, nghiệp vụ thu hồi công nợ

Kỹ năng, nghiệp vụ thu hồi công nợ

Thu hồi nợ là một hoạt động quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động tài chính ổn định, tuy nhiên không nhiều doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động thu hồi nợ một cách chuyên nghiệp do thiếu những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết để thu hồi nợ. Trong bài viết sau,...