I. Nợ phát sinh trong hoạt động tín dụng như thế nào?

Về bản chất, hợp đồng tín dụng là hợp đồng vay tài sản giữa một bên là cá nhân, tổ chức và một bên là tổ chức tín dụng, dựa trên cơ sở hoàn trả cả gốc và lãi theo thỏa thuận của các bên. Do đó, nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng là nợ phát sinh khi hết thời hạn thỏa thuận mà bên vay không trả đủ và đúng hạn gốc và lãi cho tổ chức tín dụng, dẫn đến việc tổ chức tín dụng phải phát mại tài sản thế chấp hoặc đưa khoản nợ của bên vay vào nợ xấu.

II. Khách hàng của TNTP trong dịch vụ thu hồi nợ trong hoạt động tín dụng là ai?

Khách hàng của TNTP trong dịch vụ thu hồi nợ trong hoạt động tín dụng chủ yếu bao gồm các đối tượng sau:

 • Ngân hàng có nhu cầu thu hồi các khoản nợ xấu, bao gồm cả nợ có biện pháp bảo đảm và nợ không có biện pháp bảo đảm.
 • Các tổ chức tín dụng khác được phép cho vay như công ty tài chính.

III. Khách hàng phải chuẩn bị những gì trước khi làm việc với TNTP?

Đối với hoạt động tín dụng, trước khi làm việc với TNTP, khách hàng cần chuẩn bị những thông tin, tài liệu sau đây:

 • Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm (nếu có);
 • Các tài liệu liên quan đến quá trình trả gốc và lãi của bên vay;
 • Các tài liệu liên quan đến quá trình thu hồi nợ của tổ chức tín dụng như Biên bản làm việc; Đơn đề nghị giãn nợ của bên vay; Công văn yêu cầu thanh toán nợ trước hạn; Thông báo trả lãi quá hạn; Thông báo chuyển nợ tín dụng sang nợ xấu; …
 • Các tài liệu khác liên quan đến khoản nợ (nếu có).

IV. Quá trình TNTP tiếp nhận và xử lý thông tin như thế nào?

Khi Khách hàng liên hệ với TNTP, các Luật sư của TNTP sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin của Khách hàng như sau:

 • Bước 1: Dựa theo các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp cũng như trao đổi với Khách hàng, Luật sư của TNTP sẽ nghiên cứu hồ sơ và đưa ra một số tư vấn ban đầu.
 • Bước 2: Sau đó, TNTP sẽ gửi một Báo giá kèm theo Phương án triển khai cụ thể cho Khách hàng để Khách hàng cân nhắc việc ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý với TNTP.
 • Bước 3: Trường hợp Khách hàng đồng ý với Báo giá, TNTP sẽ gửi Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho Khách hàng. Các Bên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng và Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ cho TNTP (nếu có).

Lưu ý rằng phí dịch vụ pháp lý của TNTP là chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng, án phí, phí trọng tài, lệ phí theo quy định của nhà nước, chi phí đi lại cho luật sư, phí dịch thuật, photocopy, công chứng, chứng thực, cước điện thoại đường dài, phí bưu chính, và các chi phí phát sinh hợp lý khác. Trường hợp các chi phí được nêu trên phát sinh, TNTP sẽ đề xuất ý kiến với Khách hàng và TNTP sẽ chỉ thực hiện công việc nếu Khách hàng đồng ý thanh toán chi phí phát sinh hợp lý.

Sau khi ký kết Hợp đồng và nhận phí dịch vụ (trong trường hợp có phí dịch vụ cố định), TNTP sẽ thực hiện các công việc theo Báo giá và theo Phương án triển khai mà Khách hàng đã đồng ý.

V. Các công việc TNTP triển khai khi cung cấp dịch vụ pháp lý thu hồi nợ

Thông thường, các công việc mà TNTP sẽ triển khai khi thu hồi nợ bao gồm:

 • Tìm kiếm các thông tin về bên nợ: tên, mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ hoạt động thực tế, tình trạng hoạt động, kinh doanh, …
 • Liên hệ với bên nợ trực tiếp hoặc qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử để yêu cầu bên nợ thanh toán các Khoản nợ cho Khách hàng
 • Gửi Công văn yêu cầu thanh toán (LOD) tới bên nợ để yêu cầu bên nợ thanh toán các Khoản nợ cho Khách hàng
 • Đại diện Khách hàng tham gia các cuộc họp với bên nợ để thống nhất kế hoạch thanh toán Khoản nợ và phương án giải quyết Khoản nợ
 • Tìm kiếm những vi phạm pháp luật của bên nợ và gửi Đơn tố cáo cho Cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm trong trường hợp bên nợ trốn tránh, không thanh toán Khoản nợ cho Khách hàng
 • Tiến hành khởi kiện để thu hồi Khoản nợ trong trường hợp TNTP đánh giá việc khởi kiện là khả thi và Khách hàng đồng ý với phương án khởi kiện.

VI. Cam kết của TNTP về dịch vụ pháp lý

Với tâm thế luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, TNTP đã, đang và sẽ cố gắng mang lại cho Khách hàng sự tin tưởng và an tâm khi sử dụng dịch vụ pháp lý của TNTP.

Xuyên suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý, TNTP đảm bảo sẽ hỗ trợ Khách hàng và triển khai công việc một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất, thường xuyên báo cáo tiến trình vụ việc cũng như đưa ra kế hoạch hành động tiếp theo để Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá kết quả công việc.