Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong lĩnh vực lao động

Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong lĩnh vực lao động

I. Các khoản nợ thường phát sinh trong lĩnh vực lao động Trong lĩnh vực lao động, các khoản nợ có thể phát sinh đối với người lao động bao gồm: Nợ lương; Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp mất việc làm và các quyền lợi, trợ cấp khác sau khi chấm dứt hợp...
Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong lĩnh vực xây dựng

Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong lĩnh vực xây dựng

I. Các khoản nợ thường phát sinh trong lĩnh vực xây dựng Trong lĩnh vực xây dựng, nợ chủ yếu phát sinh trong trường hợp: Nhà thầu đã hoàn thành thi công xong công trình hoặc đã nghiệm thu nhưng chủ đầu tư không tiến hành thanh toán đúng như đã cam kết trong hợp đồng...
Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong hoạt động tín dụng

Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong hoạt động tín dụng

I. Nợ phát sinh trong hoạt động tín dụng như thế nào? Về bản chất, hợp đồng tín dụng là hợp đồng vay tài sản giữa một bên là cá nhân, tổ chức và một bên là tổ chức tín dụng, dựa trên cơ sở hoàn trả cả gốc và lãi theo thỏa thuận của các bên. Do đó, nợ phát sinh từ hợp...
Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong hợp đồng dân sự

Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong hợp đồng dân sự

I. Các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng dân sự Bên cạnh các khoản nợ phát sinh từ hoạt động thương mại, nợ phát sinh từ các hợp đồng dân sự là các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng cho vay, hợp đồng thế chấp, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, và...
Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong hoạt động thương mại

Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong hoạt động thương mại

I. Các khoản nợ phát sinh trong hoạt động thương mại Trong hoạt động thương mại, nợ chủ yếu phát sinh từ các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ khi đến hạn thanh toán giá trị hàng hóa, dịch vụ và được các bên đối chiếu công nợ nhưng bên có nghĩa vụ...