Những hành vi thu hồi nợ bất hợp pháp

Những hành vi thu hồi nợ bất hợp pháp

Trong một số bài viết trước của TNTP, hoạt động thu hồi nợ và dịch vụ đòi nợ đã được phân biệt rõ. Trong đó, hiện tại, việc thu hồi nợ vẫn được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chịu sự kiểm soát của quy định pháp luật và có giới hạn. Thu hồi nợ như thế...
Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật là chủ thể đặc biệt, quan trọng, gắn với sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần hiểu rõ trách nhiệm của chủ thể này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp...
Các chính sách pháp luật có lợi cho lao động nữ (phần 1)

Các chính sách pháp luật có lợi cho lao động nữ (phần 1)

Lao động nữ (“LĐN”) đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình lao động, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khi tham gia vào quan hệ lao động, do nhiều yếu tố như sức khỏe, tâm sinh lý,… LĐN còn gặp phải nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Bộ luật...

Chat Zalo với chúng tôi