Kính gửi Quý độc giả,

Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 07/2023 bao gồm:

– Các quy định đáng chú ý về lương hưu và Trợ cấp Bảo hiểm Xã hội tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2033 của Chính phủ

– Những điểm mới của Nghị định số 47/2023/NĐ-CP

– Quy định về việc giảm Thuế Giá trị gia tăng theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

– Bài viết phân tích về việc Nhân viên “Đánh tráo khái niệm” để khách hàng ký kết Hợp đồng Bảo hiểm có thể phạm tội gì?

Tải Bản tin pháp lý

Chúng tôi hy vọng rằng các Bản tin pháp luật này sẽ đem lại giá trị hữu ích, đảm bảo việc cập nhật các văn bản pháp lý có giá trị với độc giả trong quá trình hành nghề và trong cuộc sống.

Trân trọng