03 Rủi ro khi thực hiện Hợp đồng mua bất động sản hình thành trong tương lai

03 Rủi ro khi thực hiện Hợp đồng mua bất động sản hình thành trong tương lai

Thực hiện hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong lương lai là việc các bên tiến hành các hoạt động mang tính nghĩa vụ đúng với tính chất đối tượng, thời hạn, phương thức và địa điểm mà nội dung của Hợp đồng. Việc thực hiện này nhằm đáp ứng những quyền và nghĩa...
04 rủi ro khi ký kết Hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai

04 rủi ro khi ký kết Hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người mua trong trường hợp có tranh chấp thì các nội dung của Hợp đồng này phải đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra,...
Huy động vốn trái phép trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai thông qua bên thứ ba

Huy động vốn trái phép trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai thông qua bên thứ ba

Thị trường bất động sản tại Việt Nam đã và đang là một kênh đầu tư hiệu quả ngay cả trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên đi kèm với nhiều cơ hội về lợi nhuận là những rủi ro tiềm ẩn khó có thể lường trước. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến một rủi ro...
Mua bất động sản hình thành trong tương lai – Điều kiện để được phép chào bán

Mua bất động sản hình thành trong tương lai – Điều kiện để được phép chào bán

Hiện nay việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đang diễn ra khá phổ biến, do giá cả thấp hơn công trình đã hình thành, giúp tạo sự linh hoạt cho người mua tiếp cận với việc sở hữu Bất động sản. Tuy nhiên, người mua nhà do không nắm được các quy định pháp luật...
Ngăn ngừa rủi ro khi rà soát 3 loại Hợp đồng thương mại (Phần 3)

Ngăn ngừa rủi ro khi rà soát 3 loại Hợp đồng thương mại (Phần 3)

Trong hoạt động kinh doanh thương mại hiện nay, Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Hợp đồng góp vốn đầu tư và Hợp đồng có đối tượng là bất động sản là 3 loại Hợp đồng thương mại phổ biến và hay phát sinh tranh chấp trên thực tế. Tiếp nối phần 1 của bài viết,...