Huy động vốn trái phép trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai thông qua bên thứ ba

Huy động vốn trái phép trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai thông qua bên thứ ba

Thị trường bất động sản tại Việt Nam đã và đang là một kênh đầu tư hiệu quả ngay cả trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên đi kèm với nhiều cơ hội về lợi nhuận là những rủi ro tiềm ẩn khó có thể lường trước. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến một rủi ro...