04 rủi ro khi ký kết Hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai

04 rủi ro khi ký kết Hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người mua trong trường hợp có tranh chấp thì các nội dung của Hợp đồng này phải đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra,...
Mua bất động sản hình thành trong tương lai – Điều kiện để được phép chào bán

Mua bất động sản hình thành trong tương lai – Điều kiện để được phép chào bán

Hiện nay việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đang diễn ra khá phổ biến, do giá cả thấp hơn công trình đã hình thành, giúp tạo sự linh hoạt cho người mua tiếp cận với việc sở hữu Bất động sản. Tuy nhiên, người mua nhà do không nắm được các quy định pháp luật...