Cảnh báo phát sinh công nợ lần 2

Cảnh báo phát sinh công nợ lần 2

Kính gửi các Quý Doanh nghiệp, Trước tiên, Công ty Luật TNHH Quốc tế TNTP và Các Cộng sự (“TNTP”) xin gửi lời chào trân trọng nhất tới các Doanh nghiệp, công ty hoạt động kinh doanh. Bằng thư này, TNTP xin đưa ra cảnh báo phát sinh công nợ tới các Doanh nghiệp  tại...