Hợp đồng hợp tác để thành lập doanh nghiệp – 03 nội dung quan trọng

Hợp đồng hợp tác để thành lập doanh nghiệp – 03 nội dung quan trọng

Dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, song hiện tại, các quốc gia vẫn có hy vọng vào các giải pháp để khôi phục kinh tế. Do đó, nhu cầu thành lập doanh nghiệp đã dần tăng trở lại. Theo quy định của pháp luật hiện hành, các cá nhân, tổ chức không bắt buộc phải lập...