Cách xử lý khi nhà thầu phụ chậm tiến độ (Phần 2)

Cách xử lý khi nhà thầu phụ chậm tiến độ (Phần 2)

Ở bài viết trước, chúng tôi đã cung cấp cho các độc giả về trách nhiệm của nhà thầu chính, cũng như những biện pháp để bảo vệ quyền lợi của nhà thầu chính khi nhà thầu phụ vi phạm tiến độ xây dựng theo hợp đồng thầu phụ đã ký kết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiếp...
Cách xử lý khi nhà thầu phụ chậm tiến độ (Phần 1)

Cách xử lý khi nhà thầu phụ chậm tiến độ (Phần 1)

Trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, các dự án lớn thường có nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Nhà thầu chính ngoài việc phải đảm bảo các cam kết với chủ đầu tư theo nội dung Hợp đồng thầu chính còn có trách nhiệm giám sát, đôn đốc tiến độ công việc của các nhà thầu...
Nhà thầu thi công chậm tiến độ – Giải pháp nào cho chủ đầu tư?

Nhà thầu thi công chậm tiến độ – Giải pháp nào cho chủ đầu tư?

Khi ký kết hợp đồng thi công xây dựng, nhà thầu phải bảo đảm tiến độ cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến việc thi công chậm tiến độ. Việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư. Như vậy,...