Điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh tế và lưu ý cho các bên

Điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh tế và lưu ý cho các bên

Giải quyết tranh chấp là điều khoản xuất hiện trong hầu hết các hợp đồng kinh tế nhằm quy định hướng giải quyết cho các bên khi có tranh chấp xảy ra. Theo đó, từ điều khoản này, các bên trong hợp đồng sẽ giải quyết tranh chấp bằng các phương thức như thương lượng, hòa...
Pháp nhân có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Pháp nhân có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Pháp nhân có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Nếu có, pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự khi thỏa mãn các điều kiện nào? Đây là các câu hỏi mà các doanh nghiệp quan tâm khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Để trả lời cho các câu hỏi này, trong bài viết này,...
Các tranh chấp lao động cá nhân khởi kiện không cần thông qua thủ tục hòa giải

Các tranh chấp lao động cá nhân khởi kiện không cần thông qua thủ tục hòa giải

Thông thường, các tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi xảy ra tranh chấp lao động cá nhân...
Các căn cứ xác lập quyền dân sự theo Bộ luật Dân sự 2015

Các căn cứ xác lập quyền dân sự theo Bộ luật Dân sự 2015

Các chủ thể có năng lực pháp luật dân sự khác nhau thì có các quyền dân sự khác nhau. Khi tham gia vào quan hệ pháp luật, các chủ thể có quyền tự mình thực hiện những hành vi nhất định, quyền yêu cầu người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ, quyền yêu cầu cơ quan nhà nước...
Bình luận Án lệ số 11/2017/AL

Bình luận Án lệ số 11/2017/AL

Trong hoạt động kinh doanh, việc các doanh nghiệp, công ty vay vốn Ngân hàng không còn xa lạ. Đây là một phương án thích hợp cho doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề tài chính tạm thời. Tuy nhiên, các khoản vay vốn ở Ngân hàng phần lớn đều yêu cầu phải có tài sản đảm...

Chat Zalo với chúng tôi