Tranh chấp bảo hiểm xã hội , lưu ý nào cho các bên ?

Tranh chấp bảo hiểm xã hội , lưu ý nào cho các bên ?

Nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội là bắt buộc đối người sử dụng lao động (“NSDLĐ”). Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp không đóng hoặc đóng không đúng mức bảo hiểm xã hội cho người lao động khiến các tranh chấp bảo hiểm xã hội xảy ra ngày càng nhiều và khá phức...
Hiểu lầm về hoạt động thu hồi nợ của xã hội hiện nay

Hiểu lầm về hoạt động thu hồi nợ của xã hội hiện nay

Hoạt động thu hồi nợ là việc cá nhân hoặc tổ chức đại diện bên có quyền sử dụng các giải pháp của mình để bên nợ thanh toán khoản nợ quá hạn. Tuy nhu cầu thu hồi nợ là rất lớn nhưng xã hội lại có những hiểu lầm đầy tiêu cực đối với hoạt động này. Bằng bài viết pháp lý...
Chủ thể có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Chủ thể có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp là quyền được luật hóa từ quyền tự do kinh doanh của con người được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các quy định liên quan đến chủ thể có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp. Theo...
Kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp khi ký hợp đồng với thương nhân nước ngoài

Kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp khi ký hợp đồng với thương nhân nước ngoài

Với xu hướng hội nhập, mở cửa nền kinh tế, Việt Nam liên tiếp ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Từ đó, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội để thực hiện giao dịch với thương nhân nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn còn gặp rủi...
Nội dung của giao dịch dân sự không rõ ràng – giải quyết ra sao?

Nội dung của giao dịch dân sự không rõ ràng – giải quyết ra sao?

Giao dịch dân sự được coi là một trong những giao dịch phổ biến, có thể được xác lập bởi sự thỏa thuận giữa các bên dưới một hình thức cụ thể. Tuy nhiên, khi thực hiện các giao dịch, không phải lúc nào các bên cũng thỏa thuận một cách rõ ràng và dễ hiểu, điều này là...
Hình thức của giao dịch dân sự

Hình thức của giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự – được coi là một trong những hoạt động phổ biến, được diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại nhiều địa điểm khác nhau. Giao dịch dân sự thường được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như bằng lời nói, hành vi, văn bản,… Tuy nhiên, một số loại...

Chat Zalo với chúng tôi