Các vấn đề cần chú ý để soạn thảo điều khoản trọng tài trong hợp đồng thương mại

Các vấn đề cần chú ý để soạn thảo điều khoản trọng tài trong hợp đồng thương mại

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, hợp đồng thương mại đóng vai trò then chốt trong việc điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào quá trình thực hiện hợp đồng cũng diễn ra suôn sẻ. Tranh chấp thương mại có thể phát...
Cần làm những gì khi lựa chọn khởi kiện bằng Trọng tài thương mại

Cần làm những gì khi lựa chọn khởi kiện bằng Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp phổ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ tính chất linh hoạt trong thủ tục và tính bảo mật trong giải quá trình giải quyết tranh chấp. Trường hợp một bên phải đưa tranh chấp tới Trọng tài thương...