Phân biệt tranh chấp dân sự và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Phân biệt tranh chấp dân sự và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Trong hoạt động của các doanh nghiệp, có không ít trường hợp bên nợ trốn tránh trả nợ. Khi đó, nhiều doanh nghiệp cho rằng đây là hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và muốn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bên nợ. Trên thực tế, đối với một số giao dịch...