05 rủi ro của Chủ đầu tư đối với Hợp đồng Thiết kế và Thi công xây dựng công trình

05 rủi ro của Chủ đầu tư đối với Hợp đồng Thiết kế và Thi công xây dựng công trình

Hiện nay trong lĩnh vực xây dựng, thay vì lựa chọn ký kết Hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (“HĐ EPC”) với Nhà thầu thì một trong những lựa chọn tối ưu của Chủ đầu tư chính là ký kết Hợp đồng thiết kế và thi công xây...