03 Rủi ro khi thực hiện Hợp đồng mua bất động sản hình thành trong tương lai

03 Rủi ro khi thực hiện Hợp đồng mua bất động sản hình thành trong tương lai

Thực hiện hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong lương lai là việc các bên tiến hành các hoạt động mang tính nghĩa vụ đúng với tính chất đối tượng, thời hạn, phương thức và địa điểm mà nội dung của Hợp đồng. Việc thực hiện này nhằm đáp ứng những quyền và nghĩa...
04 rủi ro khi ký kết Hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai

04 rủi ro khi ký kết Hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người mua trong trường hợp có tranh chấp thì các nội dung của Hợp đồng này phải đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra,...
Ngăn ngừa rủi ro khi rà soát 3 loại Hợp đồng thương mại (Phần 3)

Ngăn ngừa rủi ro khi rà soát 3 loại Hợp đồng thương mại (Phần 3)

Trong hoạt động kinh doanh thương mại hiện nay, Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Hợp đồng góp vốn đầu tư và Hợp đồng có đối tượng là bất động sản là 3 loại Hợp đồng thương mại phổ biến và hay phát sinh tranh chấp trên thực tế. Tiếp nối phần 1 của bài viết,...