Ngăn ngừa rủi ro khi rà soát 3 loại Hợp đồng thương mại (Phần 3)

Ngăn ngừa rủi ro khi rà soát 3 loại Hợp đồng thương mại (Phần 3)

Trong hoạt động kinh doanh thương mại hiện nay, Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Hợp đồng góp vốn đầu tư và Hợp đồng có đối tượng là bất động sản là 3 loại Hợp đồng thương mại phổ biến và hay phát sinh tranh chấp trên thực tế. Tiếp nối phần 1 của bài viết,...