ÁN LỆ SỐ 50/2021/AL Về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

ÁN LỆ SỐ 50/2021/AL Về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

Trong thực tiễn xét xử còn tồn tại các quan điểm khác nhau về quyền khởi kiện lại vụ án khi Tòa án đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Án lệ số 50/2021/AL là một ví dụ của việc Tòa án phải xác định đương sự có quyền khởi kiện lại vụ án hay không?...