05 rủi ro của Chủ đầu tư đối với Hợp đồng Thiết kế và Thi công xây dựng công trình

05 rủi ro của Chủ đầu tư đối với Hợp đồng Thiết kế và Thi công xây dựng công trình

Hiện nay trong lĩnh vực xây dựng, thay vì lựa chọn ký kết Hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (“HĐ EPC”) với Nhà thầu thì một trong những lựa chọn tối ưu của Chủ đầu tư chính là ký kết Hợp đồng thiết kế và thi công xây...
Nhà thầu thi công chậm tiến độ – Giải pháp nào cho chủ đầu tư?

Nhà thầu thi công chậm tiến độ – Giải pháp nào cho chủ đầu tư?

Khi ký kết hợp đồng thi công xây dựng, nhà thầu phải bảo đảm tiến độ cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến việc thi công chậm tiến độ. Việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư. Như vậy,...