Cần làm những gì khi lựa chọn khởi kiện bằng Trọng tài thương mại

Cần làm những gì khi lựa chọn khởi kiện bằng Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp phổ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ tính chất linh hoạt trong thủ tục và tính bảo mật trong giải quá trình giải quyết tranh chấp. Trường hợp một bên phải đưa tranh chấp tới Trọng tài thương...