Nhận diện các hành vi trốn tránh khoản nợ của bên nợ

Nhận diện các hành vi trốn tránh khoản nợ của bên nợ

Hiện nay, việc thu hồi nợ tại Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn do bên nợ sử dụng nhiều biện pháp tinh vi để trốn tránh, kéo dài thời gian trả nợ. Khi các doanh nghiệp phát hiện ra thì các bên nợ này đã thực hiện xong các biện pháp. Điều này khiến cho tỷ lệ thu hồi nợ...

Chat Zalo với chúng tôi