Quy định pháp luật về thời hiệu khởi kiện hợp đồng thế chấp tài sản

Quy định pháp luật về thời hiệu khởi kiện hợp đồng thế chấp tài sản

‘Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án hoặc trọng tài giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. Trong bài viết dưới đây, TNTP sẽ trình bày...