Những rủi ro khi mua nhà bằng hợp đồng góp vốn

Những rủi ro khi mua nhà bằng hợp đồng góp vốn

Mua nhà là một quyết định quan trọng và thường được xem là một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, thị trường bất động sản không phải lúc nào cũng ổn định và minh bạch. Một trong những hình thức giao dịch phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro là...