Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì khi khởi kiện tại Tòa án trong vụ án kinh doanh thương mại

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì khi khởi kiện tại Tòa án trong vụ án kinh doanh thương mại

Trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, không thể tránh việc phát sinh tranh chấp giữa các chủ thể. Khi các bên không thể tự giải quyết tranh chấp, các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền. Để tiến hành khởi kiện, một bước quan trọng là chuẩn bị hồ...