Bị lừa đảo đầu tư vào giao dịch FOREX, “Tiền ảo” – Người đầu tư phải làm thế nào?

Bị lừa đảo đầu tư vào giao dịch FOREX, “Tiền ảo” – Người đầu tư phải làm thế nào?

Gần đây, thị trường Forex, tiền ảo đang rất nóng và thu hút nhiều sự quan tâm của dân chúng. Lý do cho việc này là tình trạng liên tục các sàn giao dịch Forex, tiền ảo dừng hoạt động, khiến cho các nhà đầu tư không thể rút tiền về dẫn đến kết quả bị mất đến 95-99% tài...