Điều khoản bảo mật thông tin trong hợp đồng

Điều khoản bảo mật thông tin trong hợp đồng

Hiện nay, có nhiều ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp yêu cầu tính bảo mật cao. Việc tiết lộ các thông tin bảo mật của doanh nghiệp có thể gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp đó. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp coi trọng điều khoản bảo mật thông tin khi ký kết Hợp đồng....
Nhận diện các hành vi trốn tránh khoản nợ của bên nợ

Nhận diện các hành vi trốn tránh khoản nợ của bên nợ

Hiện nay, việc thu hồi nợ tại Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn do bên nợ sử dụng nhiều biện pháp tinh vi để trốn tránh, kéo dài thời gian trả nợ. Khi các doanh nghiệp phát hiện ra thì các bên nợ này đã thực hiện xong các biện pháp. Điều này khiến cho tỷ lệ thu hồi nợ...
Các doanh nghiệp có nên đối chiếu công nợ không?

Các doanh nghiệp có nên đối chiếu công nợ không?

Đối chiếu công nợ là việc các doanh nghiệp xác nhận khoản nợ mà một bên có nghĩa vụ thanh toán cho bên còn lại. Đối chiếu công nợ thường được thực hiện trong quan hệ kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, đối chiếu công nợ không bắt buộc đối với các bên. Vì vậy, có nhiều...

Chat Zalo với chúng tôi