Trên thực tế, nhiều tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã phát sinh do một trong hai bên đã cung cấp những thông tin không trung thực để bên còn lại ký kết hợp đồng. Một số ví dụ có thể kể đến như bên chuyển nhượng không phải là chủ sử dụng, thửa đất có nhiều chủ sử dụng nhưng bên chuyển nhượng che giấu, quyền sử dụng đất đang có tranh chấp, đang bị kê biên để thi hành án,… Khi những trường hợp này xảy ra, bên nhận được những thông tin không trung thực sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Để giảm thiểu rủi ro, các bên nên quy định cụ thể về cam kết của các bên khi giao kết hợp đồng. Điều khoản cam kết sẽ là căn cứ để bên bị vi phạm buộc bên vi phạm phải chịu các trách nhiệm như phải khắc phục vi phạm, bồi thường thiệt hại, chịu phạt vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng,… Trong bài viết sau đây, TNTP sẽ trình bày một số nội dung mà các bên có thể tham khảo để quy định điều khoản cam kết của các bên trong hợp đồng.

1. Cam kết của các bên chuyển nhượng

Bên nhận chuyển nhượng có thể yêu cầu bên chuyển nhượng phải cam kết những nội dung sau:

+ Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;

+ Quyền sử dụng đất không thuộc diện đã chuyển nhượng cho người khác, không thuộc diện bị cấm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

+ Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

+ Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Việc giao kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

+ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận trong hợp đồng.

2. Cam kết của các bên nhận chuyển nhượng

Bên chuyển nhượng có thể yêu cầu bên nhận chuyển nhượng phải cam kết những nội dung sau:

+ Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;

+ Đã được bên chuyển nhượng cung cấp bản sao các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan đến quyền sử dụng đất, bên nhận chuyển nhượng đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của hợp đồng cũng như các phụ lục đính kèm. Bên nhận chuyển nhượng đã tìm hiểu mọi vấn đề mà bên nhận chuyển nhượng cho là cần thiết để kiểm tra mức độ chính xác của các giấy tờ, tài liệu và thông tin đó;

+ Số tiền bên nhận chuyển nhượng trả cho bên chuyển nhượng theo hợp đồng là hợp pháp, không có tranh chấp với bên thứ ba. Bên chuyển nhượng sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với việc tranh chấp khoản tiền mà bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán cho bên chuyển nhượng theo hợp đồng. Trong trường hợp có tranh chấp về khoản tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất này thì hợp đồng vẫn có hiệu lực đối với hai bên;

+ Cung cấp các giấy tờ cần thiết khi bên chuyển nhượng yêu cầu theo quy định của pháp luật để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng;

+ Việc giao kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

+ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận trong hợp đồng.

Trên đây là cách thức soạn thảo điều khoản cam kết của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trường hợp có vấn đề cần trao đổi, Quý độc giả vui lòng liên hệ với TNTP để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng,