Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp thương mại

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp thương mại

I. Tranh chấp thương mại là gì? Tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại giữa các thương nhân với nhau. Đối tượng của tranh chấp thương mại chủ yếu là các hợp đồng thương mại như hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng mua bán, hợp đồng cung cấp...

Chat Zalo với chúng tôi