Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp tín dụng

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp tín dụng

I. Tranh chấp tín dụng là gì? Trong hoạt động thông thường, hầu hết các doanh nghiệp đều có các giao dịch vay vốn Ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng (gọi chung là tổ chức tín dụng). Giao dịch vay vốn này được thực hiện thông qua hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm...
Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp thương mại

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp thương mại

I. Tranh chấp thương mại là gì? Tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại giữa các thương nhân với nhau. Đối tượng của tranh chấp thương mại chủ yếu là các hợp đồng thương mại như hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng mua bán, hợp đồng cung cấp...

Call Now