Thành lập hội đồng trọng tài vụ việc

Thành lập hội đồng trọng tài vụ việc

Trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp trong đó các bên đồng ý rằng một bên thứ ba trung lập (Trọng tài viên hay Hội đồng trọng tài) sẽ ban hành một quyết định có căn cứ pháp lý sau khi các bên đã có cơ hội trình bày vụ tranh chấp của mình. Trọng tài bao...
Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc

Trọng tài vụ việc là hình thức trọng tài được sử dụng rộng rãi ở các nước trên thế giới. Pháp luật về trọng tài của các nước đều ghi nhận sự tồn tại của hình thức trọng tài này. Tại Việt Nam, trọng tài vụ việc được quy định trong Luật Trọng tài thương mại năm 2010,...
Quyền yêu cầu tiền lãi tiền lãi khi bên vay chậm thanh toán

Quyền yêu cầu tiền lãi tiền lãi khi bên vay chậm thanh toán

Trong cuộc sống, việc vay tiền để đáp ứng nhu cầu chi tiêu hay đầu tư kinh doanh là điều rất phổ biến. Tuy nhiên không phải lúc nào bên vay cũng thanh toán tiền vay đúng thời hạn theo thỏa thuận. Điều này có thể dẫn đến tranh chấp giữa các bên. Chính vì vậy, quyền yêu...
Cách thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại

Cách thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại

Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, tranh chấp luôn tiềm ẩn bởi vì các bên luôn hướng đến những điều có lợi cho mình. Có thể coi tranh chấp như một loại bệnh, vấn đề đặt ra là làm sao chữa được loại bệnh này nếu như nó phát sinh và thậm chí là khi nó chưa hình...