Kính gửi Quý độc giả,

Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 6/2024 bao gồm:

– Những điểm mới nổi bật của Luật Giao dịch điện tử 2023;

– Những điểm mới của nghị định 46/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ;

– Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của Hợp đồng Thế chấp Quyền sử dụng đất khi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ.

Tải Bản tin pháp lý

Chúng tôi hy vọng rằng các Bản tin pháp luật này sẽ đem lại giá trị hữu ích, đảm bảo việc cập nhật các văn bản pháp lý có giá trị với độc giả trong quá trình hành nghề và trong cuộc sống.

Trân trọng