Sau khi phán quyết được tuyên, viễn cảnh lý tưởng nhất là tất cả các bên liên quan tự nguyện tuân thủ và thực hiện phán quyết. Điều này đồng nghĩa với việc không cần phải thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bên. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải lúc nào người phải thi hành án cũng tự nguyện thực hiện phán quyết, trong trường hợp này, để bảo vệ quyền lợi của mình, người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án. Trong bài viết dưới đây, TNTP sẽ hướng dẫn thủ tục thi hành phán quyết trọng tài vụ việc

1. Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc

Trường hợp các bên có yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài thì phán quyết này phải được đăng ký theo quy định tại Điều 62 Luật trọng tài thương mại năm 2010, cụ thể như sau:

• Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành phán quyết trọng tài, bên yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc phải gửi tới Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng trọng tài đã tuyên phán quyết trọng tài đơn xin đăng ký phán quyết trọng tài kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ các tài liệu sau đây:

 Phán quyết trọng tài do Hội đồng trọng tài vụ việc ban hành;

 Biên bản phiên họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, nếu có;

 Bản chính hoặc bản sao thoả thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ.

Bên yêu cầu phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu gửi cho Tòa án. Trường hợp hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành phán quyết trọng tài, mà một hoặc các bên mới có đơn yêu cầu Tòa án đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc, thì Tòa án không có thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn yêu cầu đó.

• Nội dung đăng ký phán quyết Trọng tài bao gồm:

 Thời gian, địa điểm thực hiện việc đăng ký;

 Tên Tòa án tiến hành việc đăng ký;

 Tên, địa chỉ của bên yêu cầu thực hiện việc đăng ký;

 Phán quyết được đăng ký;

 Chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của Tòa án.

• Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn xin đăng ký phán quyết, Chánh án Tòa án phải phân công một Thẩm phán xem xét đơn đăng ký phán quyết. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải kiểm tra tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo đơn và thực hiện việc đăng ký.

 Trường hợp xét thấy phán quyết trọng tài vụ việc và các tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu là xác thực thì Thẩm phán thực hiện việc đăng ký.

 Trường hợp xác định phán quyết trọng tài không có thật thì Thẩm phán từ chối đăng ký, trả lại đơn yêu cầu và các tài liệu kèm theo và phải thông báo ngay cho bên có yêu cầu biết, đồng thời nêu rõ lý do. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án, người yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án về việc từ chối đăng ký phán quyết trọng tài. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chánh án Tòa án phải xem xét và ra quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án là quyết định cuối cùng.

 Trường hợp có căn cứ cho thấy phán quyết trọng tài vụ việc đang được xem xét, giải quyết theo thủ tục yêu cầu hủy phán quyết trọng tài tại Tòa án có thẩm quyền thì khi nhận được đơn yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài, Tòa án chưa thụ lý yêu cầu này để đợi kết quả giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

• Khi xem xét đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc, Thẩm phán không phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Trường hợp cần thiết, Thẩm phán có thể triệu tập một hoặc các bên tranh chấp, Hội đồng trọng tài để nghe ý kiến của họ về yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc.

• Người nộp đơn yêu cầu Tòa án đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc phải nộp lệ phí là 500.000 đồng cho Tòa án (Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án).

2. Thi hành phán quyết trọng tài

Hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài, sau khi phán quyết được đăng ký, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

Trên đây là nội dung bài viết “Thủ tục thi hành phán quyết trọng tài vụ việc” mà TNTP gửi đến bạn đọc. Hi vọng những thông tin nêu trên hữu ích đối với những ai đang quan tâm đến vấn đề này.

Trân trọng,