Kính gửi Quý độc giả,

Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả Bản tin pháp luật (Legal Newsletter) tổng hợp các văn bản pháp luật chính trong tháng 06/2023 bao gồm:

– Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng tại Thông tư 11/2022/TT-NHNN
– Một số nội dung cần lưu ý trong thông tư số 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
– Những điểm mới của Nghị định 10/2023/NĐ-CP
– Bài viết phân tích về hạn chế tranh chấp phát sinh ngay từ khâu soạn thảo hợp đồng gia công

Tải Bản tin pháp lý

Chúng tôi hy vọng rằng các Bản tin pháp luật này sẽ đem lại giá trị hữu ích, đảm bảo việc cập nhật các văn bản pháp lý có giá trị với độc giả trong quá trình hành nghề và trong cuộc sống.

Trân trọng