Trong hoạt động thu hồi nợ, các doanh nghiệp thường chú ý đến các biện pháp để thu hồi nợ hiệu quả như thương lượng, khởi kiện, hoặc sử dụng dịch vụ thu hồi nợ chuyên nghiệp và hợp pháp của các công ty luật. Tuy nhiên, một trong những hoạt động mang lại rất nhiều giá trị và thậm chí ảnh hưởng đến sự thành công trong quá trình thu hồi công nợ mà nhiều doanh nghiệp không biết hoặc đã bỏ qua là việc lập và xác nhận biên bản đối chiếu công nợ với bên nợ. Vì sao biên bản đối chiếu công nợ lại quan trọng đến vậy? TNTP sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý tại bài viết sau đây

1. Biên bản đối chiếu công nợ là gì?

Đối chiếu công nợ là việc xác minh các khoản công nợ của doanh nghiệp theo số liệu trên sổ sách kế toán và các số liệu thực tế khi các doanh nghiệp thực hiện nội dung hợp đồng/ giao dịch. Nếu các số liệu trên số sách và thực tế đã khớp thì các bên thực hiện hợp đồng sẽ tiến hành xác nhận bằng văn bản. Văn bản xác nhận toàn bộ số công nợ đã được các bên ký, đóng dấu xác nhận được gọi là Biên bản đối chiếu công nợ.

Để được coi là một biên bản đối chiếu công nợ hoàn chỉnh, điều quan trọng nhất là văn bản đó phải được các bên ký xác nhận và đóng dấu để thể hiện sự thống nhất các số liệu, cũng như nghĩa vụ thanh toán còn lại. Một văn bản đối chiếu công nợ nếu chỉ có sự xác nhận của một bên sẽ không có giá trị và không được coi là một biên bản đối chiếu công nợ hoàn chỉnh.

Xem thêm  Mối quan hệ giữa giải quyết tranh chấp và thu hồi nợ

2. Giá trị của Biên bản đối chiếu công nợ

Trong hoạt động kế toán và quản lý thu chi, biên bản đối chiếu công nợ là tài liệu quan trọng giúp kế toán quản lý, kiểm soát được quá trình thanh toán các khoản nợ của công ty hoặc lên kế hoạch để thực hiện việc thu hồi nợ với các đối tác. Đây là tài liệu giúp doanh nghiệp có cơ sở để đánh giá các khoản thu, chi và khoản nợ. Việc liên tục xác nhận và đối chiếu công nợ cũng đồng thời giúp doanh nghiệp sự đánh giá về khả năng trả nợ của chính doanh nghiệp hoặc các đối tác khác.

Trong trường hợp cần thu hồi công nợ từ phía đối tác, biên bản đối chiếu công nợ lại càng trở nên quan trọng. Khi đó, doanh nghiệp đã có cơ sở vững chắc để đưa ra yêu cầu thanh toán dựa trên chính xác nhận của bên nợ. Điều này trực tiếp khiến bên nợ không có cơ sở để bác bỏ khoản tiền nợ khi trước đó chính họ đã xác minh lên Biên bản đối chiếu công nợ.

Thậm chí khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thu hồi nợ chuyên nghiệp từ các công ty luật, việc có trong tay Biên bản đối chiếu công nợ sẽ giúp các công ty luật dễ dàng làm việc với bên nợ. Thay vì phải tiến hành tổng hợp lại khoản nợ qua việc kiểm tra các khoản tiền từ các hóa đơn hay các biên bản giao nhận hàng hóa để xác nhận chính xác số tiền nợ khi các bên chưa có biên bản đối chiếu công nợ.

Xem thêm  Vấn đề về đối chiếu công nợ trong tố tụng dân sự

Ngoài ra, không thể không nói đến giá trị của Biên bản đối chiếu công nợ khi doanh nghiệp tiến hành việc khởi kiện Tòa án và Trung tâm trọng tài Thương mại. Khi đó, Biên bản đối chiếu công nợ là chứng cứ rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả Quyết định/Bản án/Phán quyết có hiệu lực pháp luật. Vì thông thường, các Tòa án và Trung tâm trọng tài khi xem xét yêu cầu khởi kiện của doanh nghiệp đề nghị bên nợ phải thanh toán tiền luôn yêu cầu các doanh nghiệp chứng minh chi tiết số liệu dẫn đến khoản nợ còn lại của các bên để làm căn cứ giải quyết vụ việc. Biên bản đối chiếu công nợ càng rõ ràng và đầy đủ thì Tòa án/Trung tâm Trọng tài càng dễ dàng trong việc đưa ra đánh giá chính xác và có góc nhìn đầy đủ về vụ việc. Hơn nữa, đó là bằng chứng thể hiện bên nợ đã xác nhận về nghĩa vụ thanh toán khoản nợ, cũng như số tiền cụ thể của khoản nợ, khi đó bên nợ sẽ không thể đưa ra bất cứ lý do nào để bao biện việc không thực hiện thanh toán khoản nợ. Khi đó, Tòa án/Trung tâm trọng tài sẽ càng có cơ sở vững chắc để ban hành Quyết định/Bản án/Phán quyết để yêu cầu bên nợ thực hiện thanh toán.

Trên đây là quan điểm của TNTP trả lời cho câu hỏi: “Vì sao biên bản đối chiếu công nợ lại quan trọng khi thu hồi công nợ”. Mong rằng bài viết này có ích với các doanh nghiệp.

Xem thêm  Những tài liệu quan trọng cần cung cấp khi khởi kiện bên nợ

Trân trọng,

Chat Zalo với chúng tôi