Tranh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty là những mâu thuẫn, bất đồng phát sinh trong toàn bộ quá trình từ khi thành lập, hoạt động, tổ chức lại doanh nghiệp cho đến giải thể, phá sản. Xã hội ngày càng phát triển thì tranh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty ngày càng nhiều, đây là quy luật tất yếu của quá trình phát triển. Trong bài viết này, TNTP sẽ phân tích một số nội dung cơ bản về loại tranh chấp này.

1. Quy định của pháp luật về tranh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty

Tham khảo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tranh chấp giữa các thành viên với nhau, giữa thành viên với công ty được quy định như sau:

● Tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau là các tranh chấp giữa các thành viên của công ty về trị giá phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty; về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty hoặc về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty của thành viên công ty đó cho người khác không phải là thành viên của công ty; về việc chuyển nhượng cổ phiếu không ghi tên và cổ phiếu có ghi tên; về mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành và trái phiếu của công ty cổ phần hoặc về quyền sở hữu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của thành viên công ty; về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ, thanh toán nợ của công ty; về việc thanh lý tài sản, phân chia nợ giữa các thành viên của công ty trong trường hợp công ty bị giải thể, về các vấn đề khác giữa các thành viên của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

● Tranh chấp giữa thành viên với công ty là các tranh chấp về phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty (thông thường phần vốn góp đó được tính bằng tiền, nhưng cũng có thể bằng hiện vật hoặc bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp); về mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành đối với mỗi công ty cổ phần; về quyền sở hữu một phần tài sản của công ty tương ứng với phần vốn góp vào công ty; về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty; về yêu cầu công ty đổi các khoản nợ hoặc thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý tài sản và thanh lý các hợp đồng mà công ty đã ký kết khi giải thể công ty; về các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

2. Các phương thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Tranh chấp giữa các thành viên trong công ty với nhau, giữa thành viên với công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty được xác định là tranh chấp kinh doanh thương mại (Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và Điều 6 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP). Vì vậy, khi có tranh chấp xảy ra, các bên có thể áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp như tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Theo đó, các phương thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty bao gồm:

● Phương thức thương lượng;
● Phương thức hòa giải;
● Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài;
● Giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Mỗi phương thức đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Việc áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp nào sẽ do các bên tự thỏa thuận. Tuy nhiên, trong những vụ việc có tình tiết phức tạp, các bên không thiện chí và không thể thỏa thuận, các bên thường lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài hoặc Tòa án.

Trên đây là nội dung bài viết “Tranh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty theo pháp luật Việt Nam hiện nay” mà TNTP gửi đến bạn đọc. Hi vọng những chia sẻ nêu trên hữu ích đối với những ai đang quan tâm đến vấn đề này.

Trân trọng,