Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi bên nợ mở thủ tục phá sản

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi bên nợ mở thủ tục phá sản

Trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, việc một doanh nghiệp không thể trả nợ và mở thủ tục phá sản là điều không hiếm gặp. Khi một bên nợ lâm vào tình trạng phá sản, quyền lợi của các chủ nợ thường bị đe dọa. Để bảo vệ quyền lợi này, pháp luật Việt Nam cho phép...