Giá thường là điều khoản cơ bản, được quy định trong hầu hết các hợp đồng. Khi giao kết hợp đồng, các bên rất chú ý đến giá, đặc biệt là bên bán hay bên cung ứng dịch vụ bởi bên này luôn mong muốn thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà các bên có thể không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá. Vậy các bên dựa trên căn cứ gì để xác định giá trong trường hợp này? Quý độc giải vui lòng đọc nội dung sau để hiểu thêm về hướng giải quyết.

1. Giá trong hợp đồng

Giá được hiểu là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa, dịch vụ mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc bên thứ ba xác định dựa trên chất lượng, giá trị lịch sử, công dụng,… của hàng hóa, dịch vụ. Giá là căn cứ để các bên thực hiện hợp đồng, do vậy nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ về giá thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng và dẫn đến các tranh chấp.

2. Cách xác định giá khi hợp đồng không thỏa thuận về giá

Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa

  • Điều 52 Luật thương mại 2005 quy định rằng trường hợp không có thoả thuận về giá hàng hoá, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá thì giá của hàng hoá được xác định theo giá của loại hàng hoá đó trong các điều kiện tương tự về phương thức giao hàng, thời điểm mua bán hàng hoá, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá.
  • Khoản 2 Điều 433 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá thì giá được xác định theo giá thị trường.

Đối với hợp đồng dịch vụ

  • Điều 86 Luật thương mại 2005 quy định trường hợp không có thoả thuận về giá dịch vụ, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ.
  • Khoản 2 Điều 519 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định rằng nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định dựa vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.

3. Hướng giải quyết khi hợp đồng không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ về giá

  • Các bên nên ưu tiên việc thương lượng, thỏa thuận lại về giá. Để xác định được giá phù hợp nhất, các bên nên xác định giá của hàng hóa, dịch vụ dựa trên nội dung Phần 2 của bài viết này. Ngoài ra, các bên có thể tìm bên thứ ba hỗ trợ định giá như chuyên gia trong lĩnh vực có tranh chấp, thẩm định viên về giá, công ty hành nghề thẩm định giá,…
  • Trường hợp không thể thương lượng, thỏa thuận để xác định giá thì một trong các bên có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Một trong các bên tiến hành khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền;

Bước 2: Sau khi Tòa án thụ lý giải quyết vụ việc, một hoặc các bên gửi đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản;

Bước 3: Tòa án tiếp nhận yêu cầu về định giá và ban hành quyết định định giá tài sản và thành lập hội đồng định giá;

Bước 4: Hội đồng định giá tiến hành định giá;

Bước 5: Sau quá trình định giá tài sản, Hội đồng định giá lập biên bản, kết luận về định giá tài sản.

Lưu ý: Một hoặc các bên phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí định giá tài sản theo luật định.

4. Lưu ý về định giá trước khi giao kết hợp đồng

  • Cần thỏa thuận, quy định cụ thể về giá thành điều khoản trong hợp đồng;
  • Cần xác định đối tượng của hợp đồng có phải tuân theo pháp luật về giá không. Nếu có thì các bên cần tuân thủ để thỏa thuận về giá có hiệu lực;
  • Trong quá trình định giá, các bên có thể tham khảo giá trên thị trường, ý kiến của cá nhân, cơ quan, tổ chức có chuyên môn về lĩnh vực mà các bên ký kết hợp đồng;
  • Các bên không được lợi dụng việc giao kết hợp đồng, đẩy giá cả lên cao nhằm mục đích rửa tiền. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý theo pháp luật hình sự.

Trên đây là bài viết “Hướng giải quyết khi hợp đồng không thỏa thuận về giá”. Chúng tôi hy vọng bài viết này có ích với các bạn.

Trân trọng,